Chính sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của DrLoves Nha Trang

DrLoves Nha Trang, một sàn giao dịch thương mại điện tử, cam kết mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn, tiện lợi và tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi nhận thức rằng không phải ai cũng muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình khi mua sắm trực tuyến, và vì vậy, chúng tôi tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách một cách tuyệt đối.

#1 Sự Chấp Thuận

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn và sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại sàn giao dịch thương mại điện tử DrLoves Nha Trang, bạn đồng ý với việc thông tin cá nhân của mình sẽ được thu thập và sử dụng như được mô tả trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn có thể dừng cung cấp thông tin cá nhân và/hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất và đảm bảo bạn hiểu và thực hiện quyền của mình về thông tin cá nhân.

#2 Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để phục vụ các mục đích sau:

 • Xử lý đơn hàng của bạn.
 • Duy trì và quản lý tài khoản của bạn trên sàn giao dịch.
 • Cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên sàn giao dịch.
 • Bảo vệ tài khoản của bạn và ngăn ngừa hoạt động giả mạo.
 • Tuân thủ yêu cầu pháp luật khi cần thiết.

#3 Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các phương tiện sau:

 • Thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi.
 • Dữ liệu thu thập thông qua việc tương tác của bạn trên sàn giao dịch, bao gồm việc sử dụng cookies và công nghệ tương tự.
 • Thông tin thu thập từ các nguồn hợp pháp khác.

#4 Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thực hiện việc hủy bỏ. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của DrLoves Nha Trang.

#5 Không Chia Sẻ Thông Tin Khách Hàng

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có các hoạt động cần thiết như sau:

 • Các đối tác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến xử lý đơn hàng, với phạm vi thông tin cần thiết và tuân thủ các quy định bảo mật.
 • Sử dụng dịch vụ từ bên thứ ba để thực hiện các hoạt động liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử của chúng tôi, với sự tuân thủ đầy đủ các yêu cầu bảo mật.
 • Các chương trình liên kết và đồng thực hiện để đảm bảo an ninh thông tin cá nhân.
 • Tuân thủ yêu cầu pháp lý khi cần thiết.
 • Trong trường hợp chuyển giao kinh doanh, thông tin cá nhân có thể được chuyển giao theo điều kiện hợp pháp.

#6 An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh như sau:

 • Bảo đảm an toàn môi trường vận hành để lưu trữ thông tin cá nhân và chỉ cho phép truy cập đến những người cần thiết.
 • Tuân thủ tiêu chuẩn ngành và pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.
 • Thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng và khách hàng trong trường hợp xảy ra sự cố về an ninh thông tin cá nhân.

#7 Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền cung cấp, kiểm tra và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào thông qua tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi.

#8 Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc việc quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc email.

#9 Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin

Hệ thống DrLoves Shop, có trụ sở chính tại địa chỉ 02 Trần Kỳ Phong, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định