Chính sách Bảo Mật Thanh Toán Tại DrLoves Nha Trang

#1 Cam Kết Bảo Mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật ngành. DrLoves Nha Trang cam kết bảo mật thông tin thanh toán của quý khách theo các tiêu chuẩn an toàn nhất.

#2 Quy Định Bảo Mật

Chính sách giao dịch thanh toán tại DrLoves Nha Trang đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán, bao gồm:

  • Thông tin tài chính của Khách hàng được bảo vệ bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer) trong suốt quá trình giao dịch.
  • Sử dụng chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thanh toán (PCI DSS) được cung cấp bởi Trustwave.
  • Sử dụng mật khẩu một lần (OTP) gửi qua SMS để xác thực việc truy cập tài khoản.
  • Áp dụng tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
  • Tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật thanh toán của DrLoves Nha Trang áp dụng với Khách hàng như sau:

  • DrLoves Nha Trang cung cấp tiện ích lưu giữ token, chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán, không lưu trữ thông tin thẻ khách hàng trực tiếp.
  • Đối với thẻ quốc tế, thông tin thanh toán của Khách hàng không được lưu trữ trên hệ thống của DrLoves Nha Trang, mà được lưu trữ và bảo mật bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán.
  • Đối với thẻ nội địa (internet banking), DrLoves Nha Trang chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

DrLoves Nha Trang cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch thanh toán trên sàn giao dịch thương mại điện tử.